Obsługa prawna szkody

Home Kosztorysy napraw Wrocław

Kosztorysy napraw Wrocław, Kalkulacja naprawy pojazdu

W celu uzyskania rekompensaty za szkody materialne, fizyczne lub psychiczne spowodowane wypadkiem lub kolizją trzeba dopełnić odpowiednich formalności i dopilnować procedur. Konieczny jest kosztorys napraw, który określa wycenę pojazdu.

Jak do nas dojechać z Wrocławia?

Uzyskaj pomoc:
tel. 781 708 007

Auta zastępcze:
tel.: 781 668 007

Pomoc uprawnionego rzeczoznawcy samochodowego Wrocław

Jaka jest rola kosztorysu napraw?

 

Gdy dochodzi do stłuczki lub innego zdarzenia drogowego, poszkodowany na prawo do odszkodowania na powstałe szkody. Zgodnie z procedurami, należy maksymalnie na drugi dzień od zdarzenia drogowego zgłosić ten fakt do towarzystwa, w którym wykupionego jest obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu.

Firma ubezpieczeniowa na wypłatę rekompensaty ma 30 dni od daty zgłoszenia. Aby określić wysokość odszkodowania niezbędny jest kosztorys napraw, w którym kalkuluje się powstałe szkody.

 

Jak wspomniano wcześniej, ubezpieczalnia ma 30 dni na wypłatę środków, ale tylko 7 dni na przedstawienie propozycji wyceny szkód. W czasie tych 7 dni, rzeczoznawca powinien skontaktować się z poszkodowanym, w celu analizy powstałych szkód i ich wyceny. Firma ubezpieczeniowa na tej podstawie określa proponowaną wartość rekompensaty, którą poszkodowany może przyjąć albo odrzucić.

 

W dobie Internetu nie zawsze musi odbywać się to osobiście. Czasami, w przypadku niewielkich uszkodzeń, wystarczy przesłać rzeczoznawcy zdjęcia uszkodzeń, na postawie których zaproponuje on kosztorys napraw, który zostanie przesłany pocztą lub mailem. To rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas, zarówno poszkodowanego jak i rzeczoznawcy.

 

Co wchodzi w skład kosztorysu i wyceny kosztów naprawy samochodu?

 

Kosztorys jest potrzebny jedynie przy realizacji rozliczeń szkód w modelu gotówkowym. Drugi model – bezgotówkowy polega na tym, że wszystkie procedury dotyczące naprawy powypadkowe odbywają się między firmą ubezpieczeniową a warsztatem naprawczym.

Poszkodowany jedynie odbiera naprawione już auto, a żadne odszkodowanie nie jest mu wypłacane. W przypadku rozliczenia gotówkowego, poszkodowany otrzymuje pieniądze od ubezpieczalni i na własną rękę naprawia uszkodzony pojazd. Formalnie klient nie ma obowiązku przeznaczyć przekazanych mu pieniędzy na naprawę pojazdu, a może wykorzystać je w dowolny sposób.

 

Poszkodowany ma prawo przyjąć lub odrzucić zaproponowany przez firmę ubezpieczeniową kosztorys napraw. Czym się kierować podejmując taką decyzję?

Należy dokładnie obliczyć, czy kwota zaproponowana przez towarzystwo ubezpieczeniową swobodnie wystarczy na pokrycie kosztów związanych z naprawą pojazdu. Jeśli tak, to śmiało można przyjąć taką ofertę.

 

Kosztorysy napraw Wrocław mogą mieć różne wzory i wyglądać trochę inaczej. Wszystkie jednak zawierają podstawowe elementy jakimi są:

  • numer rejestracyjny, przebieg, model, marka i rok produkcji pojazdu,
  • spis i wycenę podzespołów, które należy usunąć,
  • lista czynności naprawczych oraz ich wycenę,
  • dane warsztatu naprawczego, jeśli kosztorys napraw jest przedstawiany do akceptacji firmie ubezpieczeniowej.

Jak wycenić reklamację wyceny odszkodowania z OC sprawcy?

 

Jeśli nie zgadzamy się z kosztorysem napraw od firmy ubezpieczeniowej, mamy prawo się od niej odwołać. Konieczne jest wtedy przeprowadzenie własnej wyceny szkody pojazdu, w której trzeba wskazać na wątpliwe elementy w kosztorysie napraw.

 

Mogą to być np. uwzględnienie amortyzacji podzespołów, zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych, zaniżenie kosztów na naprawę pojazdu.

 

W odwołaniu należy określić, które elementy kosztorysu budzą naszą wątpliwość oraz poprosić o ich uzasadnienie. W trakcie pisania wyceny warto podpierać się linkami do aktualnych ofert części zamiennych, by potwierdzić, że dany element jest w rzeczywistości droższy niż podano w kosztorysie.

 

Firma ubezpieczeniowa ma obowiązek odpowiedzieć na pismo oraz uzasadnić swoje swoje decyzję i wycenę. Często zdarza się, że ubezpieczalnia wycofuje się ze swojego kosztorysu, zwiększając odszkodowanie na adekwatne do kosztów naprawy.

 

W sytuacji, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe nie zgadza się z poszkodowanym i nie chce zmienić swojej wyceny, poszkodowany ma prawo odwołać się Rzecznika Finansowego.

Potrzebujesz pomocy?
Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia w kwestii odszkodowań. Chętnie podejmiemy się Twojej sprawy - zajmiemy się nią kompleksowo i co najważniejsze skutecznie.